Medicin


Regeringen förnyar strategi mot antibiotikaresistens

Regeringen förnyar strategi mot antibiotikaresistens

FOLKHÄLSA. Regeringen har uppdaterat strategin mot antibiotikaresistens. Strategin ger riktlinjer för Sveriges arbete med att bromsa uppkomsten av antibiotikaresistens hos djur och människor och gäller mellan 2020 till 2023. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

"Bilda ny myndighet för att säkra läkemedelsförsörjningen"

DEBATT. Kroniskt sjuka löper risk att stå utan livsviktiga läkemedel. Det är hög tid för ansvariga politiker på nationell nivå att agera ansvarsfullt, skriver Mikael Gånemo från funktionsrättsorganisationen Iktyosföreningen. 

MP: Riv hinder som står i vägen för en stark svensk forskning

MP: Riv hinder som står i vägen för en stark svensk forskning

DEBATT. Färre vårdskador, lägre vårdkostnader och en mindre mängd läkemedel i naturen är några av fördelarna med precisionsmedicin. För att komma längre måste vi tillgängliggöra och dela data, skriver MP:s Mats Berglund och Pernilla Stålhammar.