Medicin


Komplex uppgift att koncentrera avancerad vård

Komplex uppgift att koncentrera avancerad vård

SJUKVÅRDSREFORM. Det är helt rätt av regeringen att koncentrera den högspecialiserade sjukvården till färre sjukhus, enligt både Läkarförbundet och Vårdförbundet. Men förbunden varnar för att det är en komplex process där det gäller att göra rätt.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"