Kriminalvård


Alliansen: Utred ungdomsvården

BROTT. Regeringen ska göra en översyn av den slutna ungdomsvården, anser de borgerliga. De fyra partierna menar att det i dag finns brister i hur unga brottslingar tas om hand efter straffet och det ökar risken för återfall i brott.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"