Sveriges läkarförbund


Heidi Stensmyren:

Heidi Stensmyren: "Corona-krisen har skyndat på behovet av vårdreformer"

ROTATION. Ett synligare fackförbund som är med och sätter den politiska agendan – Heidi Stensmyren tycker att hon har lyckats förändra Läkarförbundet under sina sex år som ordförande. Efterträdarens uppdrag blir att leda förbundet under en period av tunga och genomgripande vårdreformer, spår Stensmyren.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Ebba Busch: Regeringen måste köra över SKR

Ebba Busch: Regeringen måste köra över SKR

DEBATT. Regeringen har äntligen lagt förslag som möjliggör digital vård för fler, men SKR sätter sig på tvären. Vi riskerar enorma vårdköer i spåren av covid-19 om inte regeringen skyndsamt kör över SKR. Det skriver Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson (KD) tillsammans med Privatläkarföreningen och Fysioterapeuterna.

Facken kritiska till otydlig vision av e-hälsa 2025

Facken kritiska till otydlig vision av e-hälsa 2025

DIGITALISERING. Regeringens och SKR:s vision om att vara världsledande inom e-hälsa år 2025 får kritik från Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund för att sakna konkreta mål och ambitioner.

– Frågan är ju vad man menar med det, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"