Vårdföretagarna


Debatt: Prioritera assistansanvändare vid testning

Debatt: Prioritera assistansanvändare vid testning

DEBATT. Under pandemin har en grupp hamnat vid sidan om i arbetet för att skydda riskgrupper. Det är nu angeläget att prioritera människor som lever med personlig assistans, skriver Maria Nyström och Antje Dedering, Vårdföretagarna.

Debatt: Vård måste levereras även efter pandemin – vårdskulden växer

Debatt: Vård måste levereras även efter pandemin – vårdskulden växer

DEBATT. Det råder osäkerhet om idéburna och privata aktörer ska få ta del av de två miljarder som ska kompensera merkostnader kopplade till pandemin. Det vore förödande om inte dessa verksamheter kan fortsätta leverera vård och omsorg, skriver Antje Dedering, Vårdföretagarna, och Ulrika Stuart Hamilton, Famna.