Praktikertjänst


"Det här vill vi få ut av Almedalsveckan"

ALMEDALSVECKAN. Vad hoppas Praktikertjänsts vd Erik Strand att få ut av sitt besök på Gotland, vilket seminarium vill SBU:s generaldirektör Susanna Axelsson tipsa om, och vad är viktigast just nu för professor Lars Sandman? Läs Altinget Vård&Hälsas Almedalsenkät.

Debatt:

Debatt: "Vinster och kvalitet hänger samman"

DEBATT. Under våren avser regeringen att lägga fram en proposition med förslag om vinsttak för privata bolag inom skola och omsorg, en proposition som troligen helt kapitulerar inför kvalitetsmätningar och högre kvalitetskrav. Det är ett djupt oroande ställningstagande, skriver Lauri Nevonen, vd Praktikertjänst psykiatri.

Särskild stråltillsyn av Praktikertjänst upphävs

STRÅLSKYDD. Strålsäkerhetsmyndigheten upphör med sin särskilda tillsyn av Praktikertjänst AB. Bolaget har nu rättat till sina brister, enligt myndigheten.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"