Region Stockholm


Björn Eriksson ångrar ingenting

Björn Eriksson ångrar ingenting

INTERVJU. Björn Eriksson är Läkemedelsverkets nya gd. För Altinget berättar han om sina planer för myndigheten och om tiden som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm mitt under brinnande coronapandemi. Och varför han byter jobb.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Hon tar över vaccinationsfrågorna i Region Stockholm

Hon tar över vaccinationsfrågorna i Region Stockholm

INTERVJU. Désirée Pethrus (KD) är politisk veteran och tar nu över som vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm. Äldresjukvård, cancerstrategin och regionens vaccinering ligger på hennes bord. Hennes egna erfarenheter av cancer är en drivkraft.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"