Tandvårds­ och läkemedelsförmånsverket


Vårdföretagarnas tips till Ivo:s nya gd

Vårdföretagarnas tips till Ivo:s nya gd

GD-BYTE. I slutet av juni tillträder Sofia Wallström som chef för Inspektionen för vård och omsorg. Branschorganisationen Vårdföretagarna är tydliga med sina förväntningar på den nya generaldirektören.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"