Ekonomisk styrning


Så vill S stoppa privata vårdintressen 

Så vill S stoppa privata vårdintressen 

STYRNING. Socialdemokraterna upprepar flera förslag som ska hindra privatiseringar av akutsjukhus och och göra det svårare för privata vårdcentraler att etablera sig.

Ny överenskommelse – ökad patientmiljard

KORTNYTT. 600 miljoner kronor ytterligare inom ramen för den befintliga patientmiljarden, efter överenskommelse med regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"