Rehabilitering


Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

UTESLUTNING. När Region Stockholm avregistrerar enskilda fysioterapeuter ur regionsregistret bryter regionen mot lagen. Det anser Fysioterapeuterna, som anmält regionen till Justitieombudsmannen (JO). Längre vårdköer och nedlagda företag är en konsekvens av åtgärderna.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
SiS: Hon ska göra det som ingen tidigare klarat av

SiS: Hon ska göra det som ingen tidigare klarat av

INTERVJU. Statens institutionsstyrelse (SiS) tvångsvårdar unga kriminella och vuxna missbrukare. Det har länge ryktats om att myndigheten har dålig personalsäkerhet, droger på boendena och behandling utan vetenskaplig grund. Elisabet Åbjörnsson Hollmark är gd:n som ska vända skutan.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"