Rehabilitering


SiS: Hon ska göra det som ingen tidigare klarat av

SiS: Hon ska göra det som ingen tidigare klarat av

INTERVJU. Statens institutionsstyrelse (SiS) tvångsvårdar unga kriminella och vuxna missbrukare. Det har länge ryktats om att myndigheten har dålig personalsäkerhet, droger på boendena och behandling utan vetenskaplig grund. Elisabet Åbjörnsson Hollmark är gd:n som ska vända skutan.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"