Forskning/FoU


Investera i ögonsjukvård – spara samhällsresurser

Investera i ögonsjukvård – spara samhällsresurser

DEBATT. De stora samhällskostnader som uppstår i dag vid sen eller felaktig vård borde uppmärksammas mer. För nästa regering väntar stora utmaningar inom ögonsjukvården, skriver ordförande för Synskadades Riksförbund, Håkan Thomsson. 

Utredning om forskningsfusk får mer tid

ETIK. Den utredning som ska föreslå striktare regler mot forskningsfusk och bättre skydd för den som avslöjar fuskare får förlängt.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Socialutskottet vill ha bättre behandling av krigsdrabbade

TILLKÄNNAGIVANDE. Ett enigt socialutskott ställer sig bakom riksdagsledamot Barbro Westerholms (L) motion om att behandlingen av posttraumatiskt stressyndrom behöver ses över.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"