Patientinflytande


L i Sollentuna: Privata verksamheter minst lika bra som kommunala

L i Sollentuna: Privata verksamheter minst lika bra som kommunala

DEBATT. Vi kommer arbeta för att Sollentunas invånare fortsatt ska kunna välja mellan kvalitativa välfärdstjänster från olika utförare. Privata aktörer har en självklar roll att fylla, skriver Anna-Lena Johansson och Anders Manell (L), Sollentuna kommun.