Patientsäkerhet


Dansk vård ska skyddas mot hackare

Dansk vård ska skyddas mot hackare

KORTNYTT. Det danska vårdsystemet som är ett av de mest digitaliserade i världen ska få ökat skydd mot hackare.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"