Jämlik vård


Debatt: Vården av diabetespatienter måste ses över

Debatt: Vården av diabetespatienter måste ses över

DEBATT. En ny studie visar att många diabetespatienter är fel- eller underbehandlade. Vi måste höja oss för att undvika att majoriteten av dessa drabbas av komplikationer. Det skriver studieansvarig läkare tillsammans med Storstockholms diabetesförening.