Jämlik vård


Attention: Stor suicidrisk bland kvinnor med ADHD och autism

Attention: Stor suicidrisk bland kvinnor med ADHD och autism

DEBATT. Vår rapport visar att 88 procent av kvinnor med NPF-diagnos lider av eller har lidit av psykisk ohälsa. Och av dem har hela 83 procent uppgett att de känt att de inte längre orkar leva. Det skriver Riksförbundet Attention.

Debatt: Orimligt att peka ut riskgrupp utan att erbjuda behandling

Debatt: Orimligt att peka ut riskgrupp utan att erbjuda behandling

DEBATT. Det borde vara en självklarhet att rätten till jämlik och likvärdig vård även ska gälla personer som lever med obesitas. Behandling får rimligen inte hindras av regionala skillnader eller plånbokens storlek, skriver Jenny Vinglid och Ulrika Jörgensen (M).

NRH: Skadade drabbas ytterligare av vilseledande psykiska diagnoser

NRH: Skadade drabbas ytterligare av vilseledande psykiska diagnoser

DEBATT. En psykisk diagnos ska inte användas för besvär efter en skada, ändå gör man det på grund av brist på resurser. Det riskerar leda till ökat lidande för de drabbade och i värsta fall till självmord, skriver styrelsen för NRH trauma riks.