Jämlik vård


"Kommunerna behöver samverka för att motverka social dumpning"

DEBATT. Många kommuner har tagit emot inflyttade vars tidigare hemkommun varit pådrivande i flytten, ett fenomen kallat social dumpning. Kommunerna måste samverka för att lösa problem som uppstår kring detta, skriver Statskontoret, som även vill byta ut den nedlåtande termen social dumpning till "aktiv medverkan".

"Skolsköterskors chefer har otillräcklig kunskap om vårdgivaransvaret"

DEBATT. Det är en stor kvalitetsbrist att chefer inte har tillräcklig kunskap om skolsköterskans uppdrag. Dessutom är variationen i bemanning stor mellan kommuner och skolor vilket bidrar till en olikvärdig elevhälsa, skriver ordförande för Riksföreningen för skolsköterskor.