Miljö


Klimatpåverkan störst från förlossningar i Halland

VÅRD. Lustgas är en stor miljöbov inom vården, men arbetet går framåt med att begränsa utsläppen visar rapporten Öppna jämförelser från SKL.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Folkhälsomyndigheten frågar om din grannes buller

FOLKHÄLSA. Nära 90 000 vuxna ska svara på frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor när Folkhälsomyndigheten ska kartlägga hur miljön påverkar hur vi mår.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"