Folkhälsa


Så ser coronakommissionens uppdrag ut

Så ser coronakommissionens uppdrag ut

CORONAKOMMISSION. Under tisdagen meddelade regeringen att coronakommissionen ska ledas av juristen Mats Melin och att uppdraget bland annat innebär en granskning av smittspridning på äldreboenden och effekterna av myndigheternas beslut. 

– Men man ska vara medveten om att pandemin fortfarande pågår, säger Karin Rågsjö (V). 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
EU:s socialministrar filar på ett nytt hälsoprogram

EU:s socialministrar filar på ett nytt hälsoprogram

MINISTERRÅD. Mer stöd till kritisk hälsoinfrastruktur och hälsosammare levnadsvanor till EU-medborgarna. Det diskuterades i förra veckans ministerråd om programmet EU4Health 2021–2017 där socialminister Lena Hallengren (S) deltog. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"