Folkhälsa


Regeringen förnyar strategi mot antibiotikaresistens

Regeringen förnyar strategi mot antibiotikaresistens

FOLKHÄLSA. Regeringen har uppdaterat strategin mot antibiotikaresistens. Strategin ger riktlinjer för Sveriges arbete med att bromsa uppkomsten av antibiotikaresistens hos djur och människor och gäller mellan 2020 till 2023. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"