Smittskydd


Hiv ökar bland män som har sex med män

KORTNYTT. Antalet fall av hiv bland män som har sex med män och är över 30 år ökade i Sverige under förra året. Spridningen av hiv i Sverige är dock fortsatt mycket begränsad. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Mässlingvaccination till sjukvårdspersonal

KORTNYTT. Nu uppmanar man till att vaccinera icke-immun hälso- och sjukvårdspersonal mot mässlingen, meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
C: Antibiotikaresistensen kräver politiskt ledarskap

C: Antibiotikaresistensen kräver politiskt ledarskap

DEBATT. Sverige måste agera på många fronter samtidigt i kampen mot antibiotikaresistensen. Internationellt är det kanske allra viktigaste att pressa EU att uppdatera sin lagstiftning, skriver riksdagsledamot Kristina Yngwe (C) och EU-parlamentariker Fredrick Federley (C).