Smittskydd


Hiv ökar bland män som har sex med män

KORTNYTT. Antalet fall av hiv bland män som har sex med män och är över 30 år ökade i Sverige under förra året. Spridningen av hiv i Sverige är dock fortsatt mycket begränsad. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Mässlingvaccination till sjukvårdspersonal

KORTNYTT. Nu uppmanar man till att vaccinera icke-immun hälso- och sjukvårdspersonal mot mässlingen, meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"