Smittskydd


IVO:s granskning av regionerna:

IVO:s granskning av regionerna: "Inte acceptabelt"

GRANSKNING. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har granskat regioners vård av äldre på särskilda boenden under pandemin och upptäckt allvarliga brister. Ingen av de granskade regionerna har nått kraven om individuell och behovsanpassad vård.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
De är den bortglömda riskgruppen

De är den bortglömda riskgruppen

RISKGRUPP. En ny studie visar att vuxna personer med Downs syndrom har en tio gånger högre risk att avlida vid en covidinfektion. Trots detta klassas de inte som riskgrupp av Socialstyrelsen.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Hultberg (M) om smittspårningsapp:

Hultberg (M) om smittspårningsapp: "Dömts ut för tidigt"

SPÅRNINGSHJÄLP. Svenskt smittspårningsarbete sackar efter, medan andra länder använder appar för smittspårning. Enligt Högskolan i Skövde kan man skydda den personliga integriteten. Johan Hultberg (M) vill se en nationell strategi.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"