Psykiatri


KD: Digitala besök hos elevhälsovården viktigare än någonsin

KD: Digitala besök hos elevhälsovården viktigare än någonsin

DEBATT. Coronaviruset skapar stor oro hos barn och en väl utvecklad elevhälsovård främjar det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa. Hjälpen ska finns där barnen är, skriver Acko Ankarberg Johansson, Pia Steensland och Cecilia Engström (KD).

M-ledamot om missbruksvård: Regeringens passivitet är oacceptabel

M-ledamot om missbruksvård: Regeringens passivitet är oacceptabel

DEBATT. Missbruksvården fungerar inte som den borde och det är viktigt att ett tydligt huvudmannaskap kommer på plats. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen inte tagit fram ett förslag efter riksdagens beslut, skriver Sten Bergheden (M).