Psykiatri

"Psykisk ohälsa är inte del av naturligt åldrande"

DEBATT. Vi behöver göra mer och göra bättre för att främja äldres psykiska hälsa. Kompetensen finns, men vi måste organisera och använda kompetenserna på ett bättre och effektivare sätt, skriver Arbetsterapeuternas förbundsordförande Ida Kåhlin.

Så fördelas psykiatrisatsningen

KORTNYTT. Sveriges kommuner och landsting är nöjd med överenskommelsen med regeringen om hur de extra statliga medlen till psykiatrin ska fördelas under 2018.

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa