Psykiatri


Kry: Nytänkande är nyckeln till bättre psykisk vård

Kry: Nytänkande är nyckeln till bättre psykisk vård

DEBATT. Vården vid psykisk ohälsa är otillräcklig och satsningarna på förbättring är bristfälliga. För att hitta en lösning krävs nytänkande åtgärder, skriver Martin Forster och Jesper Enander, ansvariga psykologer vid digitala vårdföretaget Kry.

Socialens och vårdens delade ansvar får underkänt

Socialens och vårdens delade ansvar får underkänt

PSYKIATRI. Det fungerar inte bra nog när socialtjänsten och sjukvården delar på ansvaret för personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem, anser socialutskottet som vill att riksdagen uppmanar regeringen att utreda frågan.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"