Tandvård


Statskontoret vill stärka tandvårdspatienternas klagorätt

Statskontoret vill stärka tandvårdspatienternas klagorätt

KLAGOMÅLSSYSTEM. Tandvården är offentligt finansierad, därför bör alla tandvårdspatienter ha möjlighet att klaga hos en oberoende patientnämnd, anser Statskontoret. Organisationen Privattandläkarna instämmer, men är ändå avvaktande till förslaget.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

V lägger fram vallöfte - subventionera tandvården

KORTNYTT. Vänsterpartiet presenterar vallöfte om tandvård. Partiet vill se nationell taxa för vanliga behandlingar och ett högkostnadsskydd - reformer om 4,5 miljarder kronor. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"