Sjukvård


"Dags att låta insatser till personer med beroende baseras på evidens"

DEBATT. Missbrukspolitiken har under allt för lång tid präglats av moralism. Det är dags att låta insatser till personer med beroende baseras på evidens, snarare än känsloargument. Det skriver regionråden Malena Ranch (MP) och Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala. 

Hon tar över vårdfrågorna hos Liberalerna

Hon tar över vårdfrågorna hos Liberalerna

NAMN. Efter att ha känt frustration på regional nivå gjorde Lina Nordquist hoppet till riksdagen. Nu är hon Liberalernas nya sjukvårdspolitiska talesperson och kommer att jobba för mindre detaljstyrning inom vården. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"