Sjukvård


Regionläkare slutar: “Extrema ekonomiska besparingar”

Regionläkare slutar: “Extrema ekonomiska besparingar”

PATIENTSÄKERHET. Med stöd av SKR har Region Jämtland Härjedalen gjort stora ekonomiska besparingar, vilket drabbat Östersunds sjukhus som fått skarp kritik för undermålig vård och arbetsmiljö. 

– Detta är bara en del i en problematik som är större, säger Anna Warg, läkare och chef, som väljer att sluta.

Forskning inom life science belönas

Forskning inom life science belönas

UTMÄRKELSE. Athenapriset delas ut till forskning och innovationer med medicinsk- och samhällelig nytta och för samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Vinnaren får 150 000 kronor.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Nya riktlinjer för sjukhusmåltider tas fram

Nya riktlinjer för sjukhusmåltider tas fram

RIKTLINJER. Livsmedelsverkets nya riktlinjer för sjukhusmåltider tar sikte på problemet med patienters undernäring. Patienter ska bli mer delaktiga i valet av sin måltid, vilket ökar kraven på redan belastad vårdpersonal.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"