Integration


Valdieringsprov för läkare sjösätts

SNABBSPÅR. Socialstyrelsen ger Umeå universitet i uppdrag att ansvara för kunskapsproven för läkare som utbildas utanför Europa och som vill få svensk legitimation.

Skräddarsytt snabbspår för vården

INTEGRATION. Ett snabbspår för yrken inom hälso- och sjukvård genom samarbete mellan arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter, det presenterades av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) på fredagen.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"