Integration


Debatt: Inga språkkrav i Botkyrkas omsorg förrän nu

Debatt: Inga språkkrav i Botkyrkas omsorg förrän nu

DEBATT. Majoriteten i Botkyrka kommun har beslutat att införa språkkrav på nyanställda inom vård och omsorg samt förskoleverksamhet. Men ännu saknas svar på hur detta ska ske och vad händer med dem som inte klarar av språkutbildningen, skriver Stina Lundgren (M), oppositionsråd i Botkyrka kommun.

"Fysisk distansering riskerar minska jämlik hälsa"

DEBATT. Information om covid-19 distribueras till olika språkgrupper på olika sätt. Det är bra men vi måste se till att alla nyanlända får en obligatorisk samhälls- och hälsointroduktion, skriver Solvig Ekblad, ledamot i medicinska expertgruppen 1.6&2.6 miljonerklubben.

Valdieringsprov för läkare sjösätts

SNABBSPÅR. Socialstyrelsen ger Umeå universitet i uppdrag att ansvara för kunskapsproven för läkare som utbildas utanför Europa och som vill få svensk legitimation.