RFSU


RFSU: Behövs svängrum för individuella medicinska bedömningar

RFSU: Behövs svängrum för individuella medicinska bedömningar

DEBATT. Vi vill att alla ska bedömas utifrån sina individuella förutsättningar att uppnå graviditet. RFSU är tveksamma till fasta åldersgränser som inte är medicinskt motiverade. Det skriver Ulrika Westerlund, sexualpolitiskt sakkunnig. 

RFSU och RFSL hoppas på FN-press på Sverige

RFSU och RFSL hoppas på FN-press på Sverige

FN-GRANSKNING. Den svenska könstillhörighetslagen är föråldrad, men lagförslaget har fastnat inne på social- och finansdepartementet. Nu lobbar RFSU och RFSL för att FN:s råd för mänskliga rättigheter ska sätta press på Sverige.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
RFSU: Sexualundervisningen måste utvärderas och stödjas

RFSU: Sexualundervisningen måste utvärderas och stödjas

DEBATT. Sexualundervisningen ser i dag väldigt olika ut över landet och mycket hänger på lärarens engagemang och kunskap. Därför är Skolverkets nya förslag om hur sexualundervisningen kan stärkas bra, skriver RFSU, och lyfter fram fem sätt att förbättra sexualundervisning.