RFSU


RFSU-topp:

RFSU-topp: "Konservativa krafter utmanar sexuella rättigheter"

INTERVJU. Med ett rättighetsbaserat och feministiskt synsätt vill RFSU:s nya generalsekreterare Ingela Holmertz arbeta för en bra sexualundervisning, människors rätt till sin kropp och sexualitet, och att motverka de konservativa och högerextrema krafterna.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
RFSU: Behövs svängrum för individuella medicinska bedömningar

RFSU: Behövs svängrum för individuella medicinska bedömningar

DEBATT. Vi vill att alla ska bedömas utifrån sina individuella förutsättningar att uppnå graviditet. RFSU är tveksamma till fasta åldersgränser som inte är medicinskt motiverade. Det skriver Ulrika Westerlund, sexualpolitiskt sakkunnig. 

RFSU och RFSL hoppas på FN-press på Sverige

RFSU och RFSL hoppas på FN-press på Sverige

FN-GRANSKNING. Den svenska könstillhörighetslagen är föråldrad, men lagförslaget har fastnat inne på social- och finansdepartementet. Nu lobbar RFSU och RFSL för att FN:s råd för mänskliga rättigheter ska sätta press på Sverige.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"