Statens institutionsstyrelse


Satsning på sexualundervisning i ungdomshem

SAMLEVNAD. Statens institutionsstyrelse ska göra en satsning på sex- och samlevnadsundervisning på ungdomshemmen och för klienterna inom missbruksvården.

Platsbrist på HVB-hem flaskhals för slutenvården

Platsbrist på HVB-hem flaskhals för slutenvården

OMSORG. Den höga belastningen på HVB-hemmen är en flaskhals för slutenvården. Nu ber Statens institutionsstyrelse (SiS) om högre anslag för att öka kapaciteten på sin verksamhet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Allvarligt läge inom ungdomsvården

INSTITUTIONSVÅRD. Efterfrågan på låsta platser inom institutionsvården är extremt hög, särskilt inom ungdomsvården. Statens institutionsstyrelse vädjar nu till kommunerna att se över sina placeringar.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"