Statens institutionsstyrelse


SiS: Hon ska göra det som ingen tidigare klarat av

SiS: Hon ska göra det som ingen tidigare klarat av

INTERVJU. Statens institutionsstyrelse (SiS) tvångsvårdar unga kriminella och vuxna missbrukare. Det har länge ryktats om att myndigheten har dålig personalsäkerhet, droger på boendena och behandling utan vetenskaplig grund. Elisabet Åbjörnsson Hollmark är gd:n som ska vända skutan.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Satsning på sexualundervisning i ungdomshem

SAMLEVNAD. Statens institutionsstyrelse ska göra en satsning på sex- och samlevnadsundervisning på ungdomshemmen och för klienterna inom missbruksvården.

Platsbrist på HVB-hem flaskhals för slutenvården

Platsbrist på HVB-hem flaskhals för slutenvården

OMSORG. Den höga belastningen på HVB-hemmen är en flaskhals för slutenvården. Nu ber Statens institutionsstyrelse (SiS) om högre anslag för att öka kapaciteten på sin verksamhet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"