Socialstyrelsen


Debatt: Vi förtjänar svar – viktiga upplysningar har tagits bort

Debatt: Vi förtjänar svar – viktiga upplysningar har tagits bort

DEBATT. Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp? Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? Det skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med åtta andra förbund.

Debatt: Tusentals utsatta människor utesluts från ekonomiskt stöd

Debatt: Tusentals utsatta människor utesluts från ekonomiskt stöd

DEBATT. Det är bra att regeringen inför sjukpenning i förebyggande syfte för riskgrupper vid covid-19, men den olyckliga avgränsningen lämnar många människor i valet mellan ekonomi och hälsa. Vi uppmanar regeringen att bredda stödet till sjukpenning och inkludera fler, skriver Inger Ros, Riksförbundet Hjärtlung.