Socialstyrelsen


Femmis: Inför en nationell spermiebank

Femmis: Inför en nationell spermiebank

DEBATT. I vissa regioner uppgår köerna för spermiedonation till ett eller flera år. Socialstyrelsen bör ta ansvar och införa en nationell könscellsbank, skriver Erika Kindblad från Femmis. 

Ex-gd blir ny ordförande för Socialstyrelsen

Ex-gd blir ny ordförande för Socialstyrelsen

UTNÄMNINGAR. Kjell Asplund har tidigare varit generaldirektör för Socialstyrelsen. Nu har regeringen utnämnt honom till styrelseordförande för myndigheten.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"