Socialförsäkring


Barncancerfonden: Familjer som drabbas ska inte behöva gå till domstol

Barncancerfonden: Familjer som drabbas ska inte behöva gå till domstol

DEBATT. Vi vill säkerställa en rättssäker handläggning av socialförsäkring. När rådgivning inte räcker kommer vi att driva ett antal principiella fall till domstol för att klargöra om det är myndigheternas tolkningar eller lagen som står i vägen för stödet, skriver Thorbjörn Larsson och Katarina Gold, Barncancerfonden.

Debatt: Riskgrupper i arbetsför ålder måste definieras snabbare

Debatt: Riskgrupper i arbetsför ålder måste definieras snabbare

DEBATT. Vi måste fort definiera målgrupper som löper stor risk att drabbas av sjukdomen covid-19. Många av dem har det redan tufft ekonomiskt och behöver få ersättning om de måste vara hemma från arbetet, skriver Penilla Gunther och Anette von Koch.

Allt fler sjuka

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"