Socialförsäkring


Slutreplik:

Slutreplik: "Okunskap om LSS-gruppen"

SLUTREPLIK. Väldigt få personer i grupp 1 i LSS personkrets kan utföra ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, varför Arbetsförmedlingen avvisar dem. Att varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen tar ansvar för dessa personer är kränkande, skriver Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).

Allt fler sjuka

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"