Rättsmedicinalverket


Färre dödsfall av fentanyl efter dom mot försäljare

Färre dödsfall av fentanyl efter dom mot försäljare

MISSBRUK. Antalet personer som avlidit av preparatet fentanyl har minskat kraftigt det senaste året. Rättsmedicinalverket tror att orsaken kan vara en dom där två bröder, som sålt preparat på internet, dömdes för vållande till annans död.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
GD: RMV kan bidra mer till transplantationer

GD: RMV kan bidra mer till transplantationer

DONATIONER. Rättsmedicinalverket står i dag för en fjärdedel av all vävnad förmedlad för transplantation. Men med ett tydligt regeringsuppdrag skulle myndigheten kunna göra ännu mer, enligt generaldirektör Lars Werkström.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Rättsmedicinalverket analyseras

FÖRVALTNING. Statskontoret får i uppdrag av regeringen att göra en genomlysning av Rättsmedicinalverket. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"