Myndigheten för vård- och omsorgsanalys


Åtta stora regeringsuppdrag ska vara klara idag 

Åtta stora regeringsuppdrag ska vara klara idag 

MYNDIGHETER. Coronakrisen till trots pågår statens utvecklingsarbete i bakgrunden. I dag ska flera stora myndigheter som Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statskontoret och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys redovisa viktiga uppdrag.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Generaldirektören ska ratta vården i Skåne

Generaldirektören ska ratta vården i Skåne

FÖRFLYTTNING. Generaldirektören Fredrik Lennartsson ska ge sig ut i vårdens verklighet. Vid årsskiftet lämnar han Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att bli hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Vårdanalys varnar för att ändra vårdgarantin

KORTNYTT. Utredaren Anna Nergårdh vill skärpa och ändra reglerna för vårdgarantin. Men Myndigheten för vård- och omsorgsanalys höjer flera varnande fingrar.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"