Myndigheten för vård- och omsorgsanalys


V: Stoppa vårdbolagens rätt att plocka russinen ur kakan

V: Stoppa vårdbolagens rätt att plocka russinen ur kakan

DEBATT. Vänsterpartiet vill att regeringen gör en översyn av hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkat hälso- och sjukvården och vilka effekter det fått för personer med stora vårdbehov, såsom äldre och multisjuka. Det skriver Karin Rågsjö (V).

Åtta stora regeringsuppdrag ska vara klara idag 

Åtta stora regeringsuppdrag ska vara klara idag 

MYNDIGHETER. Coronakrisen till trots pågår statens utvecklingsarbete i bakgrunden. I dag ska flera stora myndigheter som Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statskontoret och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys redovisa viktiga uppdrag.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"