Myndigheten för vård- och omsorgsanalys


Generaldirektören ska ratta vården i Skåne

Generaldirektören ska ratta vården i Skåne

FÖRFLYTTNING. Generaldirektören Fredrik Lennartsson ska ge sig ut i vårdens verklighet. Vid årsskiftet lämnar han Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att bli hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Vårdanalys varnar för att ändra vårdgarantin

KORTNYTT. Utredaren Anna Nergårdh vill skärpa och ändra reglerna för vårdgarantin. Men Myndigheten för vård- och omsorgsanalys höjer flera varnande fingrar.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Vårdanalys: Samla kvalitetsregistren

KVALITETSREGISTER. Dagens kvalitetsregister kostsamma, resurskrävande och otillgängliga. Det anser Myndigheten för vårdanalys.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"