Myndigheten för delaktighet


Så ska funktionsnedsatta få en mer aktiv fritid

Så ska funktionsnedsatta få en mer aktiv fritid

DELAKTIGHET. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska på uppdrag av regeringen ta fram ett stödmaterial som kommuner och andra aktörer ska kunna använda för att främja en mer aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Åtta stora regeringsuppdrag ska vara klara idag 

Åtta stora regeringsuppdrag ska vara klara idag 

MYNDIGHETER. Coronakrisen till trots pågår statens utvecklingsarbete i bakgrunden. I dag ska flera stora myndigheter som Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statskontoret och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys redovisa viktiga uppdrag.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"