Myndigheten för delaktighet


Så ska funktionsnedsatta få en mer aktiv fritid

Så ska funktionsnedsatta få en mer aktiv fritid

DELAKTIGHET. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska på uppdrag av regeringen ta fram ett stödmaterial som kommuner och andra aktörer ska kunna använda för att främja en mer aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"