Näringsliv


Landsting och kommun kan få företagsbot

SANKTIONER. Företagsböterna ska höjas kraftigt för stora företag. Dessutom ska även offentliga verksamheter, som vårdcentraler och skolor, kunna drabbas av företagsböter. Det är slutsatsen från regeringens utredare.