Lagrådet


Lagrådet underkänner lag om privata sjukförsäkringar

Lagrådet underkänner lag om privata sjukförsäkringar

JURIDIK. Regeringen vill säkerställa att ingen kan köpa sig före kön inom den offentligt finansierade vården med en privat sjukförsäkring. Men Lagrådets experter anser att regeringen inte lyckas visa att lagen behövs och anser att lagförslaget ska dras tillbaka.

Lagrådet klagar på klagomålsförslag

LAGRÅDSREMISS. Regeringens lagförslag om nytt klagomålssystem för sjukvården behöver förtydligas på flera punkter, enligt juristerna i Lagrådet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"