Livsmedelsverket


Nya riktlinjer för sjukhusmåltider tas fram

Nya riktlinjer för sjukhusmåltider tas fram

RIKTLINJER. Livsmedelsverkets nya riktlinjer för sjukhusmåltider tar sikte på problemet med patienters undernäring. Patienter ska bli mer delaktiga i valet av sin måltid, vilket ökar kraven på redan belastad vårdpersonal.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Läkare har för lite tid till fortbildning

KORT NYTT. Specialistläkarna har endast sex dagar extern fortbildning per år. Det visar Sveriges läkarförbunds fortbildningsenkät.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"