Livsmedelsverket


Läkare har för lite tid till fortbildning

KORT NYTT. Specialistläkarna har endast sex dagar extern fortbildning per år. Det visar Sveriges läkarförbunds fortbildningsenkät.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Regeringen vill få oss att äta sundare

FOLKHÄLSA. För att minska utbredningen av kroniska sjukdomar ska Livsmedelsverket sprida information om hälsosamma matvanor till allmänheten och sjukvårdspersonal.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"