Migration


Sveriges stadsmissioner: Allt fler hamnar i ofrivillig papperslöshet

Sveriges stadsmissioner: Allt fler hamnar i ofrivillig papperslöshet

DEBATT. Migrationsverket fortsätter att fatta utvisningsbeslut som om allt vore som vanligt. Men med begränsade transportmöjligheter och stängda gränser blir människor fast i Sverige när utvisningarna inte går att verkställa. Inför tidsbegränsat uppehållstillstånd under pandemin, skriver Lotta Säfström, Sveriges stadsmissioner. 

Tydligare om åldersbedömning av asylsökande

MIGRATION. Regeringen har gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att börja göra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige – och verksamheten ska komma igång mycket snabbt.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Pressad tandvård ska lösas med kartläggning

MIGRATION. 1,5 miljarder till landstingen och två kartläggningsuppdrag till Socialstyrelsen. Det är sjukvårdsminister Gabriel Wikströms (S) svar på hur belastningen på tandvården ska lösas.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"