Migration


Tydligare om åldersbedömning av asylsökande

MIGRATION. Regeringen har gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att börja göra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige – och verksamheten ska komma igång mycket snabbt.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Pressad tandvård ska lösas med kartläggning

MIGRATION. 1,5 miljarder till landstingen och två kartläggningsuppdrag till Socialstyrelsen. Det är sjukvårdsminister Gabriel Wikströms (S) svar på hur belastningen på tandvården ska lösas.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Borgerligheten oenig kring åldersbedömningar

ENSAMKOMMANDE. Folkpartiet och Moderaterna vill att Migrationsverket återupptar de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande. Om inte barnläkarna vill göra utredningarna, får det organiseras i en särskild enhet vid sjukhus eller myndighet, anser riksdagsledamot Fredrik Malm (FP).