Karolinska institutet


Forskare: Liten risk att barn är smittbärare av corona

Forskare: Liten risk att barn är smittbärare av corona

SMITTSPRIDNING. Forskning pekar på att barn löper hälften så stor risk att smittas av covid-19. Enligt Petter Brodin, barnläkare och immunolog vid Karolinska institutet, är inte smittspridning från barn det stora problemet, utan bristen på testning.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"