Karolinska institutet


Hallå där Emma Hagqvist – Hur dålig är läkares arbetsmiljö?

Hallå där Emma Hagqvist – Hur dålig är läkares arbetsmiljö?

HALLÅDÄR. Emma Hagqvist leder ett forskningsprojekt kring läkares arbetsmiljö och psykisk ohälsa. Forskningsprojektet visar att ledarskapet brustit och på flera håll varit frånvarande under coronapandemin.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

"Barns rätt till utveckling är inte säkerställd i något land"

DEBATT. Barnens ställning kan stärkas genom att regeringen inrättar ett Barnkollegium som främjar samverkan för barns bästa från det nationella till lokala planet. Det skriver Karolinska Institutet, Unicef, Läkaresällskapet, SIGHT, Svea och två ledamöter i WHO–Unicef–Lancet-kommission som nu presenterar en ny rapport.

Så påverkas autistiska personer av coronapandemin

Så påverkas autistiska personer av coronapandemin

KONSEKVENSER. En preliminär rapport från KI visar att coronapandemin inneburit stora förändringar och haft betydande konsekvenser för autistiska barn och vuxna. Digitala alternativ underlättar för många, medan andra saknar sociala kontakter som ger struktur och närhet.