Karolinska institutet


Professor om vaccin: “Vill man att folk ska dö i covid?”

Professor om vaccin: “Vill man att folk ska dö i covid?”

MASSVACCINERING. Motståndet mot covid-vaccin är starkt på sina håll i Sverige och EU. Forskaren Johan Farkas menar att vaccinmotståndet på sociala medier inte är representativt. Enligt professor Matti Sällberg, KI, har motståndet sjunkit.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Hallå där Emma Hagqvist – Hur dålig är läkares arbetsmiljö?

Hallå där Emma Hagqvist – Hur dålig är läkares arbetsmiljö?

HALLÅDÄR. Emma Hagqvist leder ett forskningsprojekt kring läkares arbetsmiljö och psykisk ohälsa. Forskningsprojektet visar att ledarskapet brustit och på flera håll varit frånvarande under coronapandemin.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

"Barns rätt till utveckling är inte säkerställd i något land"

DEBATT. Barnens ställning kan stärkas genom att regeringen inrättar ett Barnkollegium som främjar samverkan för barns bästa från det nationella till lokala planet. Det skriver Karolinska Institutet, Unicef, Läkaresällskapet, SIGHT, Svea och två ledamöter i WHO–Unicef–Lancet-kommission som nu presenterar en ny rapport.