Karolinska institutet


Expertgrupp utökas efter Macchiarini-skandalen

FORSKNING. Centrala etikprövningsnämnden utökas med två ledamöter för att klara av sitt uppdrag om att stötta lärosäten i deras utredningar om forskningsfusk. Ärendemängden har ökat under 2016, bland annat på grund av Macchiarini-skandalen vid Karolinska Institutet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

KI följer upp rehabiliteringsgarantin

REHABILITERING. Karolinska Institutet får i uppdrag av regeringen att följa upp sin tidigare uppföljning om hur kontakten mellan sjukskrivnas arbetsplats och vården fungerar.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"