Kommuner


Utjämningssystemet stöps om

EKONOMI. Regeringen är osäker på om det kommunala utjämningssystemet fungerar som det är tänkt vid stora samhällsförändringar, exempelvis ett stort flyktingmottagande.  

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"