Coronakommissionen


Coronakommissionen har mycket att göra

Coronakommissionen har mycket att göra

ANALYS. En coronakommission är tillsatt och den kommer inte ha brist på saker att nagelfara. Det finns rentav detaljer som borde understrykas och belysas mer än vad direktiven anger. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa" 2