Folkhälsomyndigheten


Vanskligt att tolka ungas svar om psykisk ohälsa

Vanskligt att tolka ungas svar om psykisk ohälsa

HÄLSOUNDERSÖKNING. Vad menar ungdomar egentligen när de svarar på enkätfrågor om hur de mår? En studie från Linköpings universitet visar att svaren bör tolkas med viss försiktighet.

Pilotprojekt för jämlik hälsa  

KORTNYTT. Länsstyrelserna i Stockholm och Västerbotten får i uppdrag av regeringen att ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Uppdraget består av ett tvåårigt pilotprojekt. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"