Folkhälsomyndigheten


Debatt: Vi förtjänar svar – viktiga upplysningar har tagits bort

Debatt: Vi förtjänar svar – viktiga upplysningar har tagits bort

DEBATT. Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp? Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? Det skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med åtta andra förbund.

När myndigheter vilseleder raseras tilliten i samhället

När myndigheter vilseleder raseras tilliten i samhället

ANALYS. Gång på gång sedan i februari har uttalanden från Folkhälsomyndigheten varit konstiga och obegripliga. Inte bara för oss med specialistkunskap, utan också för allmänt vetgiriga. Förenklad eller förvrängd information eroderar förtroendet mellan medborgare och myndigheter. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Folkhälsomyndigheten vilseledde även om antikroppstesterna

Folkhälsomyndigheten vilseledde även om antikroppstesterna

KOMMUNIKATION. I tisdags kunde Altinget berätta att Folkhälsomyndigheten kommunicerat vilseledande kring de PCR-tester som visar hur många som bär pågående covid-19-infektion. I dag synas kommunikationen kring antikroppstesterna, som visar hur många som har immunitet. Granskningen visar att myndigheten även i detta fall har kommunicerat på tvärs med grundläggande immunologisk kunskap.