Socialtjänst


Han ska leda svensk familjerätt och adoptioner

Han ska leda svensk familjerätt och adoptioner

INTERVJU. Från internationella konfliktområden till svensk familjerätt. Professor Per Bergling, tillträdande gd för MFoF, får socialnämndernas familjerättsliga ärenden som sitt nya område med frågor om faderskap och vårdnadshavare, familjerådgivning samt internationella adoptioner.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Riksrevisionen granskar öppna jämförelser av socialtjänsten

Riksrevisionen granskar öppna jämförelser av socialtjänsten

GRANSKNING. Trots kritik använder Socialstyrelsen och regeringen öppna jämförelser (ÖJ) av socialtjänstens verksamhet. Enligt Riksrevisionen finns en risk för felaktiga slutsatser och myndigheten gör nu en granskning. SKR ser nationella kvalitetsregister som en lösning på problemet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"