Assisterad befruktning


RFSU: Behövs svängrum för individuella medicinska bedömningar

RFSU: Behövs svängrum för individuella medicinska bedömningar

DEBATT. Vi vill att alla ska bedömas utifrån sina individuella förutsättningar att uppnå graviditet. RFSU är tveksamma till fasta åldersgränser som inte är medicinskt motiverade. Det skriver Ulrika Westerlund, sexualpolitiskt sakkunnig. 

L: Oacceptabelt att svenska spädbarn kan födas rättslösa

L: Oacceptabelt att svenska spädbarn kan födas rättslösa

DEBATT. Den juridiska ställningen för barn som föds genom värdmödraskap utomlands måste förändras. Det är inte rimligt att dessa barn under sina första månader är föräldralösa, statslösa och rättslösa. Det skriver tre liberala riksdagsledamöter.