Tobaksfakta


Debatt: Tobakspandemin skördar fler liv än corona

Debatt: Tobakspandemin skördar fler liv än corona

DEBATT. Coronapandemin kanske kan öppna våra ögon för den cigarettpandemi som varje månad tar livet av 1 000 svenskar, redan innan covid-19. Det finns alla skäl att börja fasa ut tobaksbruket, skriver representanter för Tobaksfakta och Läkare mot tobak.

Tobaksfakta: Otillräckliga åtgärder för att minska rökningen

Tobaksfakta: Otillräckliga åtgärder för att minska rökningen

DEBATT. Vårt öppna brev riktar sig till socialminister Lena Hallengren (S), Socialstyrelsens Olivia Wigzell och Folkhälsomyndighetens Johan Carlson. Det är nu hög tid att stödja rökare, och det viktigaste rådet är: sluta röka. Det skriver Göran Boëthius, Tobaksfakta.

"Olösbar konflikt mellan tobaksindustrin och folkhälsan"

SLUTREPLIK. Snusfrämjarna har ett kommersiellt intresse i att bibehålla ett högt nikotinberoende i samhället. Vårt uppdrag däremot är att uppmärksamma politikerna på det åtagande Sverige och 180 andra länder gjort genom att ratificera WHO:s tobakskonvention, skriver Göran Boëthius, Tobaksfakta och Hans Gilljam, Läkare mot tobak, i en replik till Snuskommissionen och Svenska snustillverkarföreningen.