Sex- och samlevnadsundervisning

"Ungas sexuella hälsa kan förbättras genom samtal med vuxna"

DEBATT. Det är väldigt viktigt att prata om sex och relationer med tonåringar. Sex- och samlevnadsundervisning måste anpassas mer efter tonåringars behov och intressen. Det skriver Brian Unis med anledning av sin nya avhandlingen på området.