Riksdagsåret som gått

SD: Under all kritik – beslut måste kunna tas på distans

SD: Under all kritik – beslut måste kunna tas på distans

DEBATT. Utskottsarbetet förändrades drastiskt på grund av corona och riksdagens arbetsredskap för att hantera digitala möten var under all kritik. Det dröjde in i juni innan utbildningsutskottet kunde ha sitt första Skypemöte, skriver Patrick Reslow (SD).

MP: Skolans snabbutbildning i digital undervisning saknar motstycke

MP: Skolans snabbutbildning i digital undervisning saknar motstycke

DEBATT. Coronapandemin har påverkat Sveriges elever på olika sätt. För vissa har distansundervisningen försvårat, för andra har den underlättat. Här finns många lärdomar att dra i det viktiga arbetet mot en mer jämlik skola, skriver Annika Hirvonen Falk (MP).