Yttrande över promemosrian Översynen av stödet för yrkesintroduktions­anställningarna

Lärarnas Riksförbunds ståndpunkt är att även om det krävs speciella insatser med tanke på de omfattande utmaningar som finns på den svenska arbetsmarknaden, är förslaget om att öppna för en arbetsmarknad utan kollektivavtal fel väg att gå.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar