Nu ska skolchefen in i skollagen

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson välkomnar dagens regeringsbesked om at...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar