Nu återinför vi kultur och kreativitet i skolan!

Miljöpartiet har under många år arbetat hårt för att kulturen ska få en stark roll i svensk skola och att ett estetiskt ämne återinförs som obligatoriskt för alla elever i gymnasieskolan. Skapande och estetiska inslag kompletterar skolans breda kunskapsuppdrag och kan förbättra såväl inlärning och kreativitet. [image] Idag presenterade regeringen ett förslag om återinförande av ett obligatoriskt estetiskt ämne för alla elever på gymnasieprogram. Alla nationella program på gymnasiet föreslås ha ett estetiskt ämne omfattande 50 gymnasiepoäng. Samtidigt reduceras gymnasiearbetet med 50 poäng.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar