Förändringar i skolan 2018

Under 2018 sker en del förändringar i regelverket som styr skolan.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar