Bra för äldre med lättillgänglig hemtjänst

Ett nytt förslag från regeringen gör det enklare för äldre att få hemtjänst utan behovsprövning.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar