SKL:s agenda till regeringen

Under måndagen skickades Sveriges Kommuner och Landstings Agenda för integration och nyanländas etablering till regeringen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar