Skolinspektionen granskar skolorna i Uppsala kommun

Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker i Uppsala kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Myndigheten granskar även de fristående skolorna i kommunen. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar