Begär ut bidrag för karriärtjänster senast 2 maj

Nu är det dags för skolhuvudmän att begära ut bidrag för vårterminen 2017. Statsbidraget för karriärtjänster ska gå till att täcka löneökningar för förstelärare och lektorer.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar