YH-dagen den 23 mars livesänds

Vårens YH-dag med temat ”Kvalitetsarbete inom YH” kommer att livesändas via myndighetens Youtube-kanal.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar