Ny utbildningsform behövs för kortutbildade nyanlända

SKL föreslår en ny utbildningsorganisation för att tusentals unga nyanlända med kortvarig skolgång ska komma in i arbetslivet. Etableringsersättningen ska kunna behållas i upp till sex år.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar